Esitysgrafiikka

Näissä PowerPoint-, Prezi- ja Sway-koulutuksissa keskitytään esitysgrafiikkaohjelmien teknisiin ominaisuuksiin (vrt. Vaikuta varmasti -esitysgrafiikkakoulutus).

 

PowerPoint

Tässä koulutuksessa opit hyödyntämään toimivan esityksen valmistelua ja pitämistä tukevia toimintoja.

Pohjataidoiksi riittää kyky tuottaa yksinkertaisia perusdioja.

Peruspaketin* kesto 4 tuntia.

Sisältö: toimintoja sivun asettelun avuksi; kuvien ja muun grafiikan käyttö sekä muokkaus; liike esityksen tukena; PowerPointin ulkopuolelta tulevan aineiston käyttö (mm. video ja Excel-aineisto); esitystilanteen aputoiminnot.

 

Prezi

Selaimessa toimivan esitysgrafiikkaohjelman tekniikkakoulutus, jonka jälkeen hallitset Prezin perustoiminnot ja pystyt tuottamaan esityksiä Prezin erityisominaisuuksia hyödyntäen.

Pohjataidoiksi riittää kokemus mistä tahansa esitysgrafiikkaohjelmasta ja selaintyöskentelystä.

Peruspaketin* kesto 4 tuntia.

Sisältö: Prezi-esityksen aloitus: template, teema ja näkymät; sisältötyypit: kuva, teksti, video, ääni;
kehykset ja niiden toiminta; etenemisen ja liikkeen hallinta; jakaminen ja julkaisu.

 

Sway

Sway on Microsoftin Office 365 -ympäristöön sisältyvä uudenlainen esitysgrafiikka- ja verkkodokumenttien tuottamiseen tarkoitettu monipuolinen ohjelma. Koulutuksen jälkeen hallitset perustoiminnot ja osaat hyödyntää Swayn erityisominaisuuksia.

Pohjataidoiksi riittää kokemus mistä tahansa esitysgrafiikkaohjelmasta ja selaintyöskentelystä. Office 365 -ympäristön tuntemus on myös suotavaa.

Peruspaketin* kesto 4 tuntia.

Sisältö: miten Sway-dokumentti toimii; dokumentin aloittaminen ja näkymät; korttityypit; ulkoasumallit, liike, asettelut ja korttiryhmät; dokumenttien hallinta ja jakaminen.

*Peruspaketti = valmiiksi suunnittelemani kokonaisuus, jota voidaan myös räätälöidä toiveiden mukaan.