Vaikuta varmasti -esitysgrafiikkakoulutus

Yhä useamman tietotyötä tekevän on osattava muuttaa omaan osaamiseensa liittyvää tietoa visuaaliseen muotoon. Diaesitystiedostoissa liikkuu paljon asiantuntijatyössä tarvittavaa aineistoa, joten jäsennelty, luettava ja selkeä esitysgrafiikka edistää myös työn tuottavuutta.

Lisäksi esitysgrafiikka on osa organisaation viestintää siinä missä verkkosivut, käyntikortit tai somesisältökin. Yhä useampi diaesitys tai yksittäisiä kuvia siitä jaetaan verkossa ja aineistosi voi tavoittaa suuren joukon ihmisiä sosiaalisen median välityksellä.

Vaikuta varmasti -esitysgrafiikkatyöpajoissa ja koulutuksissa opit muuttamaan "iänikuiset poverpointit" kiinnostaviksi ja toimiviksi. Saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten karsin, kiteytän ja tiivistän viestini kohderyhmälle sopivaksi?
 • Miten käännän tekstiluetteloni visuaalisemmalle kielelle, entä mitä kaikkea liittyy kuvien käyttöön?
 • Miten ratkaisen ikuisuuskysymyksen: tuota tiiviitä diaesityksiä, mutta varusta osallistujat kattavalla tietopaketilla.

Vaikuta varmasti -koulutus

Työpaja 1 pv.

Teen myös lyhyempiä koulutuksia, esimerkiksi 4 tuntia tai luento/webinaari 1,5 h. Lyhyissä koulutuksissa emme tee töitä tietokoneella, pienet visualisointiharjoitukset tehdään käsin piirtämällä pari- tai ryhmätöinä.

Pohjatiedoiksi suosittelen PowerPointin tai vastaavan esitysgrafiikkaohjelman perustaitoja. Käyttämäni esimerkit perustuvat PowerPointiin/Keynoteen.

(HUOM! Tämä koulutus EI ole PowerPointin tai minkään muunkaan esitysgrafiikkaohjelman perus- tai jatkokurssi. Tämä ei ole myöskään esiintymistaidon koulutusta. Vaikuta varmasti -koulutuksen oppeja voit soveltaa myös tehdessäsi esitysgrafiikkaa, mutta myös laatiessasi infografiikkaa ja erilaisia kuvituksia, joita julkaistaan esimerkiksi sosiaalisessa  mediassa. Ks. myös PowerPoint asiantuntijalle.)

SISÄLTÖ

Esityksen suunnittelu

 • Kohderyhmän ja esitystilanteen analysointi.
 • Sisällön jäsentely ja rajaus kohderyhmälle ja tilanteeseen sopivaksi.

Esityksen laatiminen

 • Kuvien käyttö ja sommittelu.
 • Millaista on diaesityksessä toimiva teksti.
 • Vaihtoehtoja luettelodioille.
 • Numeroiden esittäminen kiinnostavasti.

Esitystilanteen vinkit

 • Esitysmateriaalin käyttö ja jakelu.
 • Mitä osallistujille?
 • Esitystilanteen tekniikkavinkit.

 

Lue myös: "Nykyaikana PowerPoint-esityksistä pitäisi luopua"

"Outi herättelee Vaikuta varmasti -esitysgrafiikkavalmennuksessaan osallistujia PowerPoint-ohjelman tavoitteellisempaan ja ennakkoluulottomaan käyttöön viestinnän tukena. Valmennus tarjoaa asiantuntijatyötä tekeville rautaiset eväät kiteyttää omat viestit selkeään ja kuulijoita palvelevaan muotoon. Outi oivalluttaa osallistujia ajankohtaisilla ja käytännönläheisillä esimerkeillä, joita Outin kirja hienosti täydentää. Valmennus tarjoaa kaikille osallistujille jotakin uutta ja kysyntää valmennukselle riittää vuodesta toiseen."
Tony Stenberg, koulutuspäällikkö, SOK Jollas Instituutti

"Hyvä esitysgrafiikka on tärkeä teema, koska PowerPoint on keskeinen työkalu. Outin tapa kouluttaa on saanut meillä hyvää palautetta selkeydestä ja havainnollisuudesta. Koulutus tuo kokeneellekin PowerPoint-käyttäjälle uusia ajatuksia ja ideoita esitysten rakentamiseen ja toteuttamiseen."
Sari Uotila, henkilöstön kehittämispäällikkö, Jyväskylän kaupunki